Jsme přední tým dotačních konzultantů a evaluačních expertů pro veřejnou správu i soukromý sektor v České republice. Díky tomu, že pracujeme pro ty, kdo dotace rozdělují i kdo je čerpají, máme na trhu unikátní know-how, které při práci využíváme.

Zakládáme si na odbornosti týmu, klientsky orientovaném přístupu a spolehlivosti.

Náš tým je složen z interních odborníků a externích spolupracovníků, kteří mají zkušenosti se stovkami projektů. Máme zkušenosti se spoluprací s podniky i veřejnými institucemi. Za dobu našeho působení jsme připravili přes 150 evaluací a pro naše klienty získali přes 20 miliard korun na jejich rozvoj.

Jsme Naviga Advisory and Evaluation!

Vize

Evaluace

Chceme posilovat vedoucí pozici na poli socioekonomických evaluací, tvorby a užití strategií, analýz, projektového a programového řízení v regionu střední a východní Evropy.

Chceme růst při poskytování a zkvalitňování poradenských služeb pro veřejnou správu v ČR i zahraničí.

Chceme být respektovaným a opakovaným partnerem evropských institucí a evropských poradenských subjektů pro řešení významných nadnárodních a mezinárodních projektů.

Dotační poradenství

Chceme být lídrem na trhu dotačního poradenství pro soukromý i veřejný sektoru v ČR díky kvalitním, profesionálním a spolehlivým službám za spravedlivou cenu.

Chceme poskytovat takové služby, které minimalizují zatížení našich Klientů spojené s administrativními nároky dotačních titulů a povedou tak k co největší spokojenosti našich Klientů.

Chceme se stát spolehlivým a dlouhodobým partnerem našich Klientů s cílem pomoci zajistit jejich další růst, který nebude zatížen problémy spojenými s čerpáním dotací.

Principy a hodnoty

Základními hodnotami, kterými se v podnikání řídíme, jsou:

Respekt; vzájemné prokazování slušnosti, firemní hrdosti a lidského pochopení problémů bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či pozici člověka.

Individuální svoboda; poskytujeme ji se samozřejmostí, pokud stejně samozřejmě získáváme individuální odpovědnost.

Orientace na zákazníka; snažíme se poznat zákazníkovy skutečné potřeby a překonat jeho očekávání.

Loajalita; preferujeme dlouhodobé vztahy se zaměstnanci i zákazníky a obtížně se smiřujeme s fluktuací.

Přidaná hodnota

Přidanou hodnotu v našem podnikání rozumíme: 

Interní tým; disponujeme kvalitními interními odbornými kapacitami. Opíráme se o zkušený interní tým konzultantů s dlouholetou zkušeností v oboru a řadou úspěšně realizovaných projektů v ČR i zahraničí

Expertní tým: souběžně s interními kapacitami kolem sebe soustřeďujeme špičkové externí odborníky a specialisty. Řídíme širší expertní týmy, které přinášejí klientům skutečnou přidanou hodnotu.

Ekonometrie; využíváme moderní a propracované analytické, statistické i evaluační metody. Vždy se zaměřujeme na účelnost, efektivnost i hospodárnost využitých metod a jejich mixu.